สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชนน   โรจนธนาดุล
 
1. นางสาวกิตติยา   บุญต่อ