สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา   คำประเสริฐ
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สารขาว