สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์สาม
 
1. นายเสกสรรค์   วิเคราะห์ดาว