สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิชา  ขันใหม่
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เต๋จ๊ะแยง
3. เด็กหญิงอารียา  สุทธนิล
 
1. นางสาวสุปราณี  ลามู
2. นายนพนันท์  ขัดเงางาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทองคำ  ปู่ตาแย
2. เด็กชายสุพิเชษฐ์  บุทู
 
1. นางสาวสุปราณี  ลามู
2. นางสาวมาลิณี  นวลแบน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.77 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุนาอ้าย
2. เด็กชายสิรภพ  แปงใจ
 
1. นายนพนันท์  ขัดเงางาม
2. นางสาวสุปราณี  ลามู