สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคือ   ลุงมี
2. เด็กชายธงชัย   คำสร้อย
 
1. นางกชพร  อุ่นเมือง
2. นางสาวพัชราภรณ์  ปินตา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายรุ่งกฤษ  แปงทิศ
 
1. นางธัญลักษณ์  สิริบรรสพ