สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิชัยวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   มุสิกะนันทน์ วาฤทธิ์
 
1. นายธนพร   โพธิ์ภักดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิภพ   แครมป์ตัน
 
1. นายธนพร   โพธิ์ภักดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทรเมน โจซัว   ซันเชส
 
1. Mr.Samet   Kale