สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิชัยวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญพร   สุนทรนนท์
2. เด็กหญิงปานรดา   ฟุ้งกิตติกุล
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วเสน
2. Mr.Hummet    Babacan