สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปรเมษ   เวชสนิท
2. เด็กชายไตรสิทธิ์   จีราวัฒนากุล
 
1. นายภานุพงษ์   สุใจคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก   เรย์โนลดส์
 
1. นางเขมจิรา   จักรสอง