สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายภูมิ   มิ่งเมือง
 
1. นางสาวกฤติญา   กลมแก้ว