สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายเทพฤทธิ์   พูนคำ
 
1. นางสาวชลลดา   ไกลถิ่น