สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันธมิตร
 
1. นางรุชรินทร์   ขันทนันคำ