สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   คุณาชัย
2. เด็กหญิงผุสดี   ศรีสองเมือง
3. เด็กหญิงอรอนงค์   อภัย
 
1. นางสาวชื่นสุข   ชำนิพร