สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพลอย  ลามา
2. เด็กหญิงพิสมัย   ยี่ปา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   แซ่เห่อ
 
1. นางสาวกนกนิภา   แซ่เติ๋น