สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 50.68 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอนุวัฒน์  นากวิไล
2. เด็กชายอ่อง   มิน วิน
 
1. นางอัญชุลี ทวีชัย  ทวีชัย