สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายก้องภพ  แสงบุญ
2. เด็กชายดนุพล  บานนิกุล
3. เด็กหญิงธิดากมล  มาเยอะ
 
1. นายสมยศ  ลำเนาว์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  ขันเงิน
2. เด็กหญิงนิตยา  เวชสินพร
3. เด็กหญิงรังสินี  ชูเนียม
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราช
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริยาพร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงอำพร  ดาวลอย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทา
 
1. นางกรรณิการ์  คำดวงดาว
2. นางยุพินภรณ์  แสงปราชญ์