สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโบ   เจนเซ่นส์
 
1. นางพรทิพย์   ภู่อภิสิทธ์