สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสม  นายชู
2. เด็กชายหนุ่ม  คำใส
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.17 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิชัย  นายตา
2. เด็กชายสมชาย  ลุงยะ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 53.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายแตงโม  ลุงมา
 
1. นางหทัยชนก  พนัสอำพล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุธิดา  ปัญญา
 
1. นางสาวพัชรนันทร์  วีรอภินันต์