สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรังสิมา  เถื่อนยัง
2. เด็กหญิงวริศรา  ศรีวิชัยอินทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์  กันตะ
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงดารณี  ปัญญาราช
2. เด็กหญิงศรีนวล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สีน้ำเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  ไชยเพ็ญ
2. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายสม  นายชู
2. เด็กชายหนุ่ม  คำใส
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.17 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวิชัย  นายตา
2. เด็กชายสมชาย  ลุงยะ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  เบ็ญจกรรณ์