สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายชัยรัตน์  ไทยใจอุ่น
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไทยยันโต
 
1. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ