สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศรัญญา  จันขาว
 
1. นายจำรัส  กุณาเงิน