สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชาย ธนพล   รุ่งชัชวัลทอง
2. เด็กชายณัฐธัญ   ผิวใส
 
1. นางสาววราภรณ์   ฟองศักดิ์