สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต่าย  สายพาน
2. เด็กหญิงพิสมัย  สุขเฉลิม
3. เด็กหญิงสิทธินาถ   นิมะวัฒนะ
 
1. นางสาวชมพูนุช   ชัยอาม
2. นางสาวสายธาร   กุศลศิริ