สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเครือทิพย์   ลุงทุน
 
1. นางสาวพิกุล  สาต๊ะ