สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 8 1. เด็กชายกรินทร์   แก้วพิภพ
2. เด็กชายอาทิตย์  จะพือ
 
1. นางวิไลพร   ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวปิย์วรา   มหายศ