สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงหลงหลาง   คิวยะ
 
1. นางคนึงนิจ  พาจรทิศ