สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าขุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวัชพล  คงจรูญ
2. เด็กหญิงหลาวคำ   อดทน
 
1. นายจรัล  จันทิพย์
2. นายรัฐพล  ดู่มณี