สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าขุย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายยุ้น  ลุงติ
 
1. นายเอกพงษ์  อุ่นอุโมงค์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พึ่งพันธ์
 
1. นางสาวบังอร  โชคมงคลคีรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวัชพล  คงจรูญ
2. เด็กหญิงหลาวคำ   อดทน
 
1. นายจรัล  จันทิพย์
2. นายรัฐพล  ดู่มณี