สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดาติ
2. เด็กหญิงชไมพร  คำหล้า
3. เด็กหญิงณรินดา  ทองคำ
4. เด็กหญิงพรนิรันดร์  วิมู
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริโชคชัยพันธ์
2. นางเสาวคนธ์   วงศ์คีรี