สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจายสุข  คำใส
2. เด็กชายจินตวีย์  ญาติฝูง
3. เด็กชายจ่อ  สุลาคำ
 
1. นายสุชาติ  สมพรหม