สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาธิณี  การเพ็ชร
 
1. นางนิ่มนวล  หมอเก่ง