สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กชายมิ้น  ลุงผล
 
1. นางจิดาภา  ธุวสิทธิพงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายมนชิต  เล่าหมี่
2. เด็กชายเสกสรรค์  จะริรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีวิชิต