สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายจิงรักษ์  อามี
2. เด็กหญิงพิมชนก  อินสาม
 
1. นางอำพรรณ  รัตนตถิกุล