สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยีซี  อย่าจา
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศิริพิศาลพงษ์
3. นายโมซี   อย่าจา
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   มาเยอะ
2. เด็กชายบรรณาการ   ชัยวิเศษกุล
3. เด็กชายพศวีร์    เส็งวะ
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี   ใจคำมา
2. เด็กหญิงพจมาศ   เคล้าเคลือ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา   ฉิ่งร่ำ
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัศมี   การเวกผดุง
2. เด็กชายสุรเดช   ถาวรนิติผลศิริ
 
1. นางสาวพัชรา  ช้างเนียม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.86 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวินัย   จั๋นแก้ว
2. เด็กชายโยแซะ   ลาผะ
 
1. นายสมนึก   บุษดาคำ