สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงแสง  ลุงติ
 
1. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงวิภา  บุญชู
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงคำ
 
1. นางดวงเดือน  ไชยลังการ์
2. นางดวงเดือน   ไชยลังการ์