สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจินดา  ปอธาน
2. เด็กชายวันดี  ไพฑูรย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุริยะวงค์
 
1. นางกฤติญา  แสงแก้ว
2. นายนเรศ  สิธิใจ