สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอมขวัญ  ทองคำ
2. เด็กชายสมบัติ  ลุงติ
 
1. นายธนาวุฒิ   โตลำมะ
2. นายธีรยุทธ   เจริญปัญญาเนตร