สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.84 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  วัตถัง
2. เด็กชายฐิถินัย  ไทยกรณ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภควัฒน์
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สุวภาพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐพล  ตาถาวรรณ
2. เด็กชายสมบัติ  เซอมือ
 
1. นางสาวกัญญาวีร์   อนันตภควัฒน์
2. นางสาวศุภรัตน์  วงศ์สุวภาพ