สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์  จันต๊ะ
2. เด็กชายอ่อง   อินตา
 
1. นางวินัสรินทร์  มีทรัพย์