สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านออนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายมหรรณพ   พ้องเสียง
 
1. นางจันทรัศม์   พลอินตา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  นางเมาะ
2. เด็กชายภารดร   พรหมอินทร์
 
1. นางดวงสมร   กันจะขัติ