สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายจิรพงศ์  มะโนวรรณา
2. เด็กชายวีรเดช  พิทักษ์ไพร
3. เด็กชายวุฒิชัย  อินทจักร์
 
1. นางสาวกันตยา  ใจเสมอ
2. นางสาวอังคณารัตน์  ไลจินดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยอด  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวิชุดา  พงษ์
3. เด็กชายสายมิ้น  ปัญญา
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมดี   อินตา
2. เด็กชายเจษฎา   โคตสิงห์
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นายชัยวุฒิ  พุฒลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิต  ลุงปอย
2. นายปฏิภาณ  ใจแก้ว
 
1. นายกันตวิชญ์  มะโนคำ
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น