สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายพศิน   พวงสมบัติ
 
1. นางสุพรรณา   ตาคำ