สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชิษณุชา   คำใจ
2. เด็กชายอิทรัตน์   หน่อแก้ว
 
1. นายวัฒนสิทธิ์   ชุนโอภาศ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณฐภัทร  เนรังษี
2. เด็กชายณภัทร   อุนนะนันทน์
 
1. นางสาวชัชชญา   กันทาผาม
2. นางกาญจนา   จินกลับ