สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 29 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ปันปวน
2. เด็กชายวิทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางกุลศยา  ทาหอม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76.98 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสสร   แสงทอง
2. เด็กชายพัฒน์พงษ์กร  เครือวัลย์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง
2. นางประภาพร  คำมามูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66.99 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดาวเรือง   นายมู
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   เกตุทะจันทร์
 
1. นางสาวอังศุมาลิน  จันต๊ะตึง
2. นางประภาพร  คำมามูล
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71.25 เงิน 5 1. เด็กชายพัฒนากรณ์   ปัญวงษา
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือวัลย์
3. เด็กชายอานนท์    เสนดี
 
1. นางสาวนริศรา  ปันอินทร์