สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ธิสา
2. เด็กหญิงภัทราภา  คำมา
3. เด็กหญิงอภินันท์  จะดี
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวแสงเพ็ญ  รัตนงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ธงซิว
2. เด็กชายนครินทร์  เทโวขัติ
3. เด็กหญิงไพลิน  เทพแสง
 
1. นางสาวเนตรรติกานต์  เทียนเลาแสน
2. นางสาวพิมพ์วัลลี  สีขัติ