สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงรดา   ไชยวรรณ
 
1. นายเกียรติ  ติใจ