สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ลุงเต็ง
 
1. นางศศิธร  ตันดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.12 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจำปี  ลุงนา
2. เด็กหญิงลีลา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  สะละเสือ
 
1. นายสุชิน  จันทร์รอด
2. นายภัทรพล  วรรณก้อน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายทูน  ชูจันทร์
2. เด็กชายส่างเครือ  ลุงซอ
 
1. นางสาววรพิชชา  บุญชุม
2. นางสาวเจนจิรา  สิงห์แก้ว