สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายตุลา   ลุงคำ
2. เด็กชายศุภธณิศร์    แสงศรีจันทร์
 
1. นางศุฑาพร   ฮุ่นภักดิ์ดี
2. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น