สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพรัตน์   ศรีแก้ว
 
1. นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภาคภูมิ    คิดจักร์
2. เด็กชายอนุรักษ์   เวนวล
 
1. นางศิวิไล   มงคล
2. นางสาวสุพรรณรัตน์   เปี้ยฝั้น