สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายรินคำ   เพชรทอง
2. เด็กชายสมศักดิ์   ตาเล็ก
 
1. นางเพ็ญพรรณ   ยุวพัฒน
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายสิรดนัย   อ่อต๊ะ
 
1. นายกณัฐเดช   ธนพงศ์เดชา