สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ธีคะชน
 
1. นางสาวสิริกุล   อนันตการณ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท    สำราญรื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกำพล   ไชยสวัสดิ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวรัตนา   แหล่งหล้า